Aaisha

in baby girl name

The meaning of Aaisha is Well-off, Prosperous, Wife of Hazrat Muhammad S.A.W.
Aaisha Name In Arabic : عائشة
Aaisha Name In Bangla : আইসা
Aaisha Name In Urdu : ایشا
Aaisha Name In Hindi : आइशा