The meaning of Abdul maalik is Servant of the Owner (Allah), Master, the Lord..
Abdul maalik Name In Arabic : عبدالمالك
Abdul maalik Name In Bangla : আব্দুল মালিক
Abdul maalik Name In Urdu : عبدل مالک
Abdul maalik Name In Hindi : अब्दुल मालिक