Akbari

in baby girl name

The meaning of Akbari is Big.
Akbari Name In Arabic : أكبر
Akbari Name In Bangla : একবারই
Akbari Name In Urdu : اکبری
Akbari Name In Hindi : अकबरी