The meaning of Baahi is Glorious, magnificent.
Baahi Name In Arabic : باهي
Baahi Name In Bangla : বাহী
Baahi Name In Urdu : بہی
Baahi Name In Hindi : बाहि