Baasha

in baby boy name

The meaning of Baasha is Don
Baasha Name In Arabic : باشا
Baasha Name In Bangla : বাসা
Baasha Name In Urdu : باشا
Baasha Name In Hindi : बाषा