Bakirin

in baby girl name

The meaning of Bakirin is Early and On Time
Bakirin Name In Arabic : بقرن
Bakirin Name In Bangla : বাকিরিন
Bakirin Name In Urdu : بکرن
Bakirin Name In Hindi : बकिरिं