Baraka

in baby girl name

The meaning of Baraka is Blessings, abundance
Baraka Name In Arabic : بارك
Baraka Name In Bangla : বারাকা
Baraka Name In Urdu : برکا
Baraka Name In Hindi : बरका