The meaning of Barhi is Thanks
Barhi Name In Arabic : برحي
Barhi Name In Bangla : বর্হি
Barhi Name In Urdu : بڑھی
Barhi Name In Hindi : बरही