Basheesha

in baby girl name

The meaning of Basheesha is Basheesha is an Arabic name for girls that means cheerful, happy.
Basheesha Name In Arabic : بشيش
Basheesha Name In Bangla : বাশীসা
Basheesha Name In Urdu : بشیشہ
Basheesha Name In Hindi : बशीशा