The meaning of Chakori is A bird Name, Charming
Chakori Name In Arabic : شكري
Chakori Name In Bangla : চাকরি
Chakori Name In Urdu : چکوری
Chakori Name In Hindi : चकोरी