The meaning of Dawlah is Riches, happiness
Dawlah Name In Arabic : دولة
Dawlah Name In Bangla : দাব্লাহ
Dawlah Name In Urdu : دولہ
Dawlah Name In Hindi : डालाः