The meaning of Eifa is Faithfulness and Loyalty
Eifa Name In Arabic : إيفا
Eifa Name In Bangla : আইফা
Eifa Name In Urdu : ایفا
Eifa Name In Hindi : ेिफा