Faaiza

in baby girl name

The meaning of Faaiza is Victorious, Triumphant
Faaiza Name In Arabic : فايزة
Faaiza Name In Bangla : ফাইজা
Faaiza Name In Urdu : فائزہ
Faaiza Name In Hindi : फ़ाइज़ा