Fadee

in baby boy name

The meaning of Fadee is Redeemer
Fadee Name In Arabic : فاضي
Fadee Name In Bangla : ফাদী
Fadee Name In Urdu : فدیے
Fadee Name In Hindi : फाड़ी