The meaning of Fadi is Redeemer
Fadi Name In Arabic : فاضي
Fadi Name In Bangla : ফাদি
Fadi Name In Urdu : فدی
Fadi Name In Hindi : फाड़ी