The meaning of Habiibii is My beloved, My love
Habiibii Name In Arabic : حبيبي
Habiibii Name In Bangla : হাবিইবিই
Habiibii Name In Urdu : حبیبی
Habiibii Name In Hindi : हबीबी