The meaning of Hadee is Director, guide
Hadee Name In Arabic : هادي
Hadee Name In Bangla : হাদী
Hadee Name In Urdu : حدی
Hadee Name In Hindi : हादी