Helena

in baby girl name

The meaning of Helena is Spiritual light
Helena Name In Arabic : حلنا
Helena Name In Bangla : হেলেনা
Helena Name In Urdu : ہیلینا
Helena Name In Hindi : हेलेना