Ihkam

in baby girl name

The meaning of Ihkam is Wise, Wisdom and Decisiveness
Ihkam Name In Arabic : إحكام
Ihkam Name In Bangla : ইহ্কাম
Ihkam Name In Urdu : احکام
Ihkam Name In Hindi : िहकम