The meaning of Kadri is  Kader, destiny
Kadri Name In Arabic : قدري
Kadri Name In Bangla : কাদরী
Kadri Name In Urdu : کادری
Kadri Name In Hindi : कादरी