Karma

in baby girl name

The meaning of Karma is
Vine, grapevine, kind, generous.
Karma Name In Arabic : كرما
Karma Name In Bangla : কর্ম
Karma Name In Urdu : کرما
Karma Name In Hindi : कर्मा