The meaning of Faatin is Captivating
Faatin Name In Arabic : فاتن
Faatin Name In Bangla : ফাতিন
Faatin Name In Urdu : فاتیں
Faatin Name In Hindi : फातिन