Faatina

in baby girl name

The meaning of Faatina is Captivating
Faatina Name In Arabic : فاتنة
Faatina Name In Bangla : ফাতিনা
Faatina Name In Urdu : فاتینا
Faatina Name In Hindi : फातिना